14 Липня, 2024

Історія ковельського герба

Коли з’явився герб Ковеля? Це питання для дискусії.

Дослідив історію ковельського символу Олександр Котис для видання Хроніки Любарта.

Розповсюджена думка про затвердження ковельського герба наприкінці XVIII століття. Цей формальний факт лише юридично закріпив раніше використовуваний символ міста – на червоному щиті кулю (як синонім використовують термін «держава» як символ влади) з хрестом та річкою срібного кольору. Зображення цього герба збереглося на печатках міста.

У ХІХ столітті було кілька варіантів міської символіки Ковеля. У 1840 році волинський губернський землемір розробив новий варіант символу: тепер він складав ся із двох частин. Нижня – той самий давній герб з державою, хрестом і річкою, верхня – герб Волинської губернії (хрест, який тримає двоголовий орел).

Російська Герольдія не задовольнила такого проекту. Було запропоновано додати підкову. Новий герб затвердили у 1852 році.

«Щитъ герба раздѣленъ на двѣ равныя части, въ верхней изображенъ гербъ Волынскій, а въ нижней – червленой, серебряная подкова, обращенная шипами внизъ, окруженная тремя крестами. Гербъ увѣнчанъ городскою короною».

Така символіка мала відображати легенду про коваля, який підкував коня Данила Галицького.

У 1863 році герольдмайстер Барнґард Кьоне розробив новий варіант гербу – уже без орла. На червоному полі срібна підкова в оточенні трьох золотих хрестів. У вільній частині – герб Волинської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома вежами та обрамований двома золотими колосками, оповитими олександрівською стрічкою. Але його не затвердили.

Наступне оновлення сталося аж у 1939 році. Вернулися до найдавнішої печатки і затвердили герб, де на червоному полі було срібне зображення кулі з горизонтальною лінією і скошеним хрестом.

У 1980 році виконавчий комітет Ковельської ради народних депутатів затвердив герб, на якому з’явилося зображення потягу.

«В верхней части щита изображен силуэт тепловоза – символ первого предприятия города – локомотивного депо. Силуэт тепловоза вписан в шестерню, которая переходит в колос – символ завода «Ковсельмаш» – наибольшего рабочего коллектива города, который изготавливает продукцию для сельского хозяйства.В нижней части щита изображена подкова, которая сохранена от старого герба, что символизирует ремесленников-кузнецов, которые заложили основу поселения “Ковле”. Вписана дата получения права города “1310” и его современное название “КОВЕЛЬ”.

Символика находится на красно-голубом фоне (цвета флага УССР). Герб венчает зубчатая стена с 6 лучами, которые выходят из геометрического центра щита, что символизирует город как важный транспортный узел. Символические знаки выполнены золотом. Лучи и стена – серебром».

Сучасний герб затвердили у 1993 році. Його автором є український історик, геральдист Андрій Гречило (Ґречило). Підкова вказує на назву міста, а хрест – належність до Волині.